Hasanudin, H. and Rahmawati, V. . (2021) “Restructuring of Finance Problem in Islamic Banks between Fiqh and the Fatwa of DSN MUI : [إعادة هيكلة مخاطر صيغة التمويل في المصرف الاسلامي في منظور الفقه الإسالامي ‏وفتوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي]”, International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 2(3), pp. 251-270. doi: 10.53639/ijssr.v2i3.50.