HASANUDIN, H.; RAHMAWATI, V. . Restructuring of Finance Problem in Islamic Banks between Fiqh and the Fatwa of DSN MUI : [إعادة هيكلة مخاطر صيغة التمويل في المصرف الاسلامي في منظور الفقه الإسالامي ‏وفتوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي]. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), v. 2, n. 3, p. 251-270, 30 Jun. 2021.